Schade? Wat nu?

Het ongeval is net gebeurd.

 • Noteer de nummerplaat van de tegenpartij. Zet uw auto indien rijdbaar op een veilige plaats. Zorg dat u veilig kunt uitstappen en u de andere weggebruikers niet hindert.
 • Waarschuw de andere verkeersdeelnemers: schakel de waarschuwings- knipperlichten in en zet de gevarendriehoek uit.
 • Zorg voor uw eigen veiligheid en die van uw eventuele passagiers. Let op bij het oversteken van de weg. Vergeet uw omgeving niet.
 • Wanneer er gewonden zijn:
 • Weiger elke minnelijke schikking en eis een ingevuld schade-aanrijdingsformulier.
 • Bel zelf de politie (urgent: 112 geen spoed: 0900-8844 ) en een ambulance of laat iemand anders dat doen, gebruik evt. de praatpaal. U kunt ook het nummer bellen op uw groene kaart.
 • In geval van lichtgewonden: breng de perso(o)n(en) in kwestie in veiligheid.

 • In geval van zwaargewonden: de persoon niet verplaatsen behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is.
 • Zorg dat u een correct werkende brandblusser in uw auto heeft.
 • Vul altijd een schade-aanrijdingsformulier in en laat de tegenpartij mee tekenen.
 • Neem contact op met uw verzekerings- of leasemaatschappij.
 • Neem in het buitenland contact op met het ANWB steunpunt.

Het schade-aanrijdingsformulier (SAF)

Hoe vul ik het in?

Elke automobilist behoort een blanco schade-aanrijdingsformulier in het handschoenvakje van zijn auto te bewaren.

 • Het is handig om het schade-aanrijdingsformulier zoveel mogelijk al ingevuld in de auto te hebben. Bij een evt. ongeluk hoeft u dan niet meer allerlei gegevens op te zoeken.
 • Vul het formulier zorgvuldig en volledig in (let ook op de achterkant)
 • Onderteken het schade-aanrijdingsformulier en laat het ook tekenen door de tegenpartij, aan wie u de kopie overhandigt. Wanneer u en uw tegenpartij het niet eens zijn, moet u dit in het daartoe voorziene vakje vermelden.
 • Stuur het ingevulde schade-aanrijdingsformulier zo snel mogelijk op naar uw verzekerings-- of leasemaatschappij nadat u eerst een fotokopie voor uzelf heeft gemaakt.

Ingeval de tegenpartij weigert het schade-aanrijdingsformulier in te vullen of te ondertekenen, moet u proberen de naam van de verzekeringsmaatschappij te achterhalen alvorens de politie of twee getuigen erbij te roepen.

Vrijblijvend advies aanvragen